k a r d e r
O NAS       OFERTA       REALIZACJE I KLIENCI       KONTAKT
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
"Budowa i integracja automatycznego systemu wymiany danych i informacji firmy KARDER Dariusz Wilicki i partnerów biznesowych."
 
 
KARDER © 2014-2017 • POLITYKA PRYWATNOŚCI